Human Resources, inriktning mot psykologi

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet psykologi inriktning Human Resources, 180 hp

Studieort: Jönköping

Programstart: Hösten 2020

Till ansökan (öppnar 16 mars)

Detta program är för dig som vill fokusera på individen och personalen som resurs i organisationen. Du får möjligheten att fördjupa dig inom psykologi eller företagsekonomi, samtidigt som du får en bred kompetens inom Human Resources.

Human Resources (HR) kallas det yrkes- och kunskapsområde som intresserar sig för arbetslivets viktigaste resurs: människan. Oavsett storlek, inriktning eller form är alla organisationer beroende av de människor som arbetar inom dem.

HR utgör ett brett yrkes- och kompetensområde, därför får du möjlighet att fördjupa dig inom antingen en psykologisk eller företagsekonomisk inriktning. Båda inriktningarna leder till kvalificerade HR-befattningar men med olika fokus. Du som läser inriktning psykologi kommer att lära dig arbeta utifrån kunskap om individ, grupp och organisation.

HR utgör ett brett yrkes- och kompetensområde, därför får du möjlighet att fördjupa dig inom antingen en psykologisk eller företagsekonomisk inriktning. Båda inriktningarna leder till kvalificerade HR-befattningar men med olika fokus.

Är du intresserad av inriktningen mot företagsekonomi? Läs mer här.

Programmet har en internationell profil som gör dig förberedd på att jobba inom såväl nationella som internationella organisationer och företag. Under det sista året har du goda möjligheter till internationellt utbyte genom att förlägga en termin vid något av våra partneruniversitet.

Redan under utbildningen får du kontakt med ditt kommande yrkesliv genom verksamhetsförlagd utbildning, VFU, som du kan välja att göra i Sverige eller utomlands.

Efter utbildningen kommer du att kunna arbeta för ett hållbart arbetsliv med strategisk kompetensförsörjning, utveckling av personal och organisation. Tidigare studenter jobbar i både privat och offentlig sektor i olika ledande och/eller stödjande HR-funktioner. De arbetar bland annat som HR-specialister, HR-konsulter, personalutvecklare, enhetschefer samt konsulter i bemannings- och rekryteringsföretag.

Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska
Antal platser: 35
Programstart: Hösten 2020
Anmälningskod: HJ-52250
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska 6/B, Matematik B och Samhällskunskap A och Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B. Dessutom krävs ett års arbetslivserfarenhet på lägst 50 % under minst 12 månader och avser arbete i Sverige eller utomlands i anställning eller i eget företag.

Se här hur du kompletterar din anmälan med intyg om arbetslivserfarenhet: https://antagning.se/sv/Hur-du-anmaler-dig-och-haller-koll/ladda-upp-ratt-papper/Intyg-om-arbetslivserfarenhet/
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen. För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.

Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet psykologi inriktning Human Resources.

År 1                                                     

Introduktion till personalvetenskap, HR och organisation 7,5 hp
Socialpsykologi med grupprocesser 7,5 hp
Arbets- och organisationspsykologi 7,5 hp
Arbetsrätt I 7,5 hp
Externredovisning 7,5
Budget och personalekonomi 7,5 hp
Arbetsmiljö och hälsa* 7,5 hp
Rekrytering och omställning 7,5 hp

År 2                                                     

Vetenskapsteori och metod I 7,5 hp
Arbetsrätt II 7,5 hp
Individuella skillnader med tillämpad psykometri* 7,5 hp
Tillämpningsarbete 7,5 hp
Strategic HR 7,5 hp
Global Talent and Giftedness Management* 7,5 hp
VFU 7,5 hp
Internal Marketing and Communication 7,5 hp

År 3

Möjligheter till utlandsstudier 30 hp 
Organizing and Leading Change 7,5 hp
Work and Inter-Cultural Encounters 7,5 hp
Kompetens, utveckling och lärande 7,5 hp
Conflict Management 7,5 hp
Vetenskapsteori och metod II 7,5 hp
Examensarbete i psykologi 15 hp
Genus och andra maktordningar 7,5 hp

* Inriktningsanpassad kurs         
ProgramöversiktPDF                                                   

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.
Till ansökan (öppnar 16 mars)