Grundlärare årskurs 4-6

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp

Studieort: Jönköping

Programstart: Hösten 2020

Till ansökan (öppnar 16 mars)

Elever i årskurs 4–6 präglas av nyfikenhet och vetgirighet – din uppgift som grundlärare blir att omvandla det till livslång kunskap. Programmet gör dig redo att undervisa i många olika ämnen och ger viktiga pedagogiska verktyg.

Grundskolan ger förutsättningar för fortsatt utbildning i ett långsiktigt perspektiv. Därför har du som grundlärare en viktig roll för elevernas framtida utveckling och lärande. Under programmet har du nära kontakt med arbetslivet samt får ta del av relevant forskning och yrkeskunnande som gör att du som lärare kan undervisa eleverna på bästa sätt.

Att vara lärare i årskurserna 4 till 6 innebär att du undervisar och arbetar tillsammans med dina elever i många olika ämnen. Förutom kunskaper i svenska, matematik och engelska får du fördjupa dig inom antingen samhällsorienterande ämnen, naturorienterande ämnen och teknik eller ett praktiskt/estetiskt ämne, såsom musik, bild eller idrott och hälsa. Du behöver såväl fördjupade ämneskunskaper som pedagogiska verktyg för att skapa kreativa miljöer med en undervisning som är levande och intresseväckande.

Högskolan för lärande och kommunikation har flera utbytesprogram med utländska universitet och högskolor. I den senare delen av utbildningen finns möjlighet att göra VFU utomlands eller studera  vid något av våra partneruniversitet.

Under grundlärarprogrammets fyra år har du genom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) kontinuerlig kontakt med skolans vardag. Totalt omfattar VFU:n 20 veckor. Högskolan för lärande och kommunikation har ett har en nära samverkan med utbildade handledare i ett 15-tal kommuner.

Efter utbildningen har du behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 4–6. Du har djupgående ämneskunskaper inom svenska, engelska och matematik samt det ämne/ ämnesområde som du fördjupat dig i under lärarutbildningen – SO, NO och teknik eller ett praktiskt/estetiskt ämne.

Omfattning: 240 hp
Nivå: Grund och avancerad
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Antal platser: 60
Programstart: Hösten 2020
Anmälningskod: HJ-52233
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1 och 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska 6/B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A, Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B.
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen. För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.

Examen: Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

År 1

Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I* 15 hp
Vetenskapliga perspektiv och metoder*
7,5 hp
Lärande och utveckling för grundlärare* 7,5 hp

År 1–3 Grundnivå 1 och 2

Engelska I–III för grundlärare 4-6 30 hp
Valbara kurser, 30 hp, ett av följande alternativ:
(Notera: Det valbara ämnet ges under förutsättning att minst 12 studenter har valt ämnet)

  • Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4–6 30 hp
  • Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4–6 30 hp
  • Idrott och hälsa för grundlärare 30 hp
  • Bild för grundlärare 30 hp
  • Musik för grundlärare 30 hp

Svenska I–III för grundlärare 4–6 22,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning II för grundlärare 4–6 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning III för grundlärare 4–6 7,5 hp
Matematik I–III för grundlärare 4–6 22,5 hp
Självständigt arbete för grundlärare 4–6 15 hp
Skolans uppdrag och lärarens profession i ett föränderligt samhälle* 7,5 hp
Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för grundlärare 4–6*
7,5 hp

År 4

Specialpedagogik för grundlärare 4–6* 7,5 hp
Matematik IV för grundlärare 4–6 7,5 hp
Svenska IV för grundlärare 4–6
7,5 hp
Bedömning och betygsättning för grundlärare F–3 och 4–6* 7,5 hp 
Utvärdering och utveckling och verksamhetsförlagd utbildning IV för grundlärare 4–6* 15 hp
Examensarbete för grundlärare 4–6
15 hp

* Kurser som hör till utbildningsvetenskaplig kärna (UVK)

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.
Till ansökan (öppnar 16 mars)