3D-teknik

Vill du vara med och ta fram morgondagens produkter? Som 3D-tekniker är du alltid steget före marknaden. Utbildningen förbereder dig för kreativa och sociala miljöer med fokus på problemlösning, nytänkande och teknisk utveckling.

Nivå: Grundnivå
Ansökningstid: 2021-03-16 - 2021-04-15
Programstart: Höst 2021
Ort: Värnamo
Examen: Högskoleexamen med inriktning mot 3D-teknik, 120 hp

Genom ett tätt samarbete med regionens ledande teknikföretag har vi tagit fram en utbildning som uppfyller företagens framtida kompetensbehov. Därför vet vi med säkerhet att du blir attraktiv på arbetsmarknaden efter utbildningen.

 

Under utbildningen får du teoretisk kunskap som du får nyttja i utvecklingsprojekt. Projekten är en röd tråd genom utbildningen och ger dig praktisk erfarenhet inför den del av utbildningen som är näringslivsförlagd. Den näringslivsförlagda delen ger ytterligare erfarenhet, goda kontakter och referenser i branschen redan innan examen.

 

Du erbjuds att genomföra ett antal certifieringstester i Solidworks (Cadmjukvara) som är framtagna av branschen. Certifieringarna är ett internationellt bevis på stort kunnande inom CAD.

3D-teknik har två näringslivsförlagda kurser; en som görs på plats hos företag och ett examensarbete (som många också gör hos företag). Kurserna omfattar totalt 30hp, 20 v. Industrin på orten medverkar i din utbildning med bland annat gästföreläsningar, studiebesök och arbetsmarknadsdagar.

Utbildningen ger dig kompetens att arbeta i ett konstruktionsteam. Som färdigutbildad kan du kan ta en produkt från idé till produktion och dina framtida arbetsuppgifter är till exempel att rita, konstruera och ta fram tillverkningsunderlag med hjälp av CAD. Framtida yrkestitlar är t ex konstruktör eller produktutvecklare. Din yrkesroll kan innehålla uppgifter som produktframtagning, prototyper, konstruktionsberäkningar, materialval, design, 3D-modellering, simuleringar eller CAD-support.

Programmet 3D-teknik ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 120 hp
Nivå: Grundnivå
Språk: Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska
Studietakt: Helfart
Ort: Värnamo
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2021
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen.

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c. Eller: Engelska A, Matematik B.
Anmälningskod: HJ-52502
Examen: Högskoleexamen med inriktning mot 3D-teknik

År 1

Introduktion till produktutveckling och konstruktion 10 hp
Matematik för tekniska beräkningar 9 hp
Grundläggande mekanik 11 hp
Hållfasthetslära och konstruktionsmaterial 15 hp
Tillverkningsmetoder och FEM-analys 15 hp

År 2

Produktionsberedning och kalkyl 15 hp
Konstruktion och Teknisk dokumentation 1 9 hp
Näringslivsförlagd kurs 1 6 hp
Konstruktion och Teknisk dokumentation 2 6 hp
Examensarbete 9 hp
Näringslivsförlagd kurs 2 15 hp

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.