Öppet hus

Välkommen på Öppet hus lördag 11 mars.

Nivå: Avancerad nivå
Ansökningstid: 2023-03-15 - 2023-04-17
Programstart: Höst 2023
Ort: Jönköping
Examen: Teknologie Masterexamen med huvudområdet Produktutveckling, inriktning Product Design, 120 hp

Översikt

Det här programmet är för dig som vill designa och utveckla nya produkter och förbättra befintliga. Som student får du använda kreativa metoder för att designa, visualisera, utveckla och testa nya produkter genom att använda både virtuella modeller och fysiska prototyper. Programmet lyfter fram vikten av framgångsrik produktframtagning genom att ha ett nära samarbete med välkända företag i branschen under utbildningens gång.

Det här masterprogrammet har två inriktningar, Design och Digitalisering. Du väljer en av de två inriktningarna.

  • I den första inriktningen står konsumentupplevelsen, produktens estetik samt produkt- och användarinteraktion i fokus.
  • Den andra inriktningen fokuserar på digitala verktyg och automation inom produktutveckling.

Integrationen av produkterna och tillverkningen tillsammans med produkternas hållbarhet är viktiga delar i programmet. De två inriktningarna bildar en perfekt kombination inom produktframtagning, vilket ger studenterna stora möjligheter till karriärer som produktutvecklare.

För att ytterligare stärka kopplingen till industrin och för att du som student ska få mer praktisk erfarenhet, så innehåller utbildningen flera projektkurser där du får möjlighet att samarbeta med olika företag, ett exempel är Ikea projektet.

Med en examen från Product Design är du attraktiv på arbetsmarknaden genom att du har med dig kunskap både i de kreativa och analytiska delarna av produktutveckling. Programmet förebereder dig för karriärer som produktutvecklare.

 

Utexaminerade från programmet kommer också att kunna ta sig an uppgiften att förbättra produktutvecklingsprocessen i företag och föreslå hur man kan förbättra kunskapsåteranvändningen och effektivisera produktutvecklingen. Utöver de kreativa aspekterna av programmet tränas även ingenjörsanalyser som innefattar till exempel strukturanalys och optimering.

 

Programmet är också förberedande för en roll som doktorand vid universitet och institut.

Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 120 hp
Nivå: Avancerad nivå
Språk: Undervisningen bedrivs på engelska
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2023
Urval: Grupp 1: Examen om minst 180 hp. Rangordning sker efter betyg. Grupp 2: 150-179 hp. Rangordning sker efter antal avklarade poäng.
Behörighet: Examen om minst 180 hp med lägst 90 hp i huvudområdet maskinteknik eller byggnadsteknik (med relevanta kurser inom konstruktion) eller motsvarande. Dessutom krävs 15 hp i matematik, 7.5 hp inom CAD, 15 hp examensarbete samt kunskaper i Engelska 6 eller motsvarande.
Anmälningskod: HJ-MS186
Examen: Teknologie Masterexamen med huvudområdet Produktutveckling, inriktning Product Design

Obs! Preliminär kurslista.

 

År 1

Period 1

Integrerad produktframtagning, 7,5 hp

Designfilosofi och praktik *, 7,5 hp

Tillämpad konstruktionsteknik **, 7,5 hp


Period 2

Avancerad CAD, 7,5 hp

Integrerad produkt och produktionsutveckling, 7,5 hp


Period 3

Designmetodik i industriell design projekt*, 7,5 hp

Produktionsberedning och industrialisering, ** 7,5 hp

Produkt- och produktionsplattformar **, 7,5 hp

Sensorik, perception, människa maskin interaktion *, 7,5 hp


Period 4

Konstruktionsmaterial, 7,5 hp

Realisering av industriell design projekt*, 7,5 hp

Digitalisering och automation i produktframtagning **, 7,5 hp


År 2

Period 1+2

Projektkurs, 15 hp


Period 1

Forskningsmetodik i produktframtagning, 7,5 hp


Period 2

Enterprise course in Product Design, *** 7,5 hp

Multidisciplinär optimering***, 7,5 hp


Period 3+4

Examensarbete i Produktutveckling, 30 hp


* Kurser för Designinriktning

** Kurser för Digitaliseringsinriktning

*** Valbara kurser för Designinriktningen. Matematikkurs är obligatorisk för dig som inte har 22,5 hp matte

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Programansvarig

  • Universitetslektor
  • Tekniska Högskolan