Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Material i produkt och tillverkningsprocess 15 hp

Kursinnehåll

Kursen tar upp förhållandet mellan tillverkningsmetod och materialegenskaper. Den täcker olika tillverkningsmetoder inkluderande gjutning, formning, svetsning, bearbetning, 3D-printning, ytbeläggning, komposit / polymertillverkning samt kortfattat mikro- och nanotillverkning. För varje tillverkningsmetod täcks aspekter som: principer, materialval, processval, materialegenskaper, fördelar och nackdelar, ekonomi. Exempel är hämtade från tillverkningsmetoder som används främst inom flyg-, fordons- och marinindustrin.

Kursen innehåller följande moment:
- Översikt av materialval och identifiering (metaller, polymerer, keramer)
- Översikt om materialprovning
- Översikt av tillverkningsmetoder för att forma, bearbeta, foga och ytbelägga slutlig produkt
- Grundläggande förhållande mellan tillverkningsmetod, materialegenskaper och produktkrav

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Envariabelanalys (civ.ing), 7.5 hp och Termodynamik och energiteknik 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TTSK10
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2019-12-05 14:22:48