Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Tekniska rapporter 3 hp

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment:
- Vad är en teknisk rapport
- Problemformulering
- Metoder för datainsamling, bearbetning, analys och tolkning av data
- Referenshantering
- Kritisk granskning av vetenskapliga arbeten och tekniska rapporter
- Rapportstruktur
- Formatmallar för att skapa enhetliga dokument

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Introduktion till produktframtagning och ingenjörsarbete, 15 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: TTRM19
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2019-11-25 11:51:34