Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Teknisk logistik (Logistics Engineering) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

The course gives fundamental knowledge and abilities within logistics in an industrial setting. The focus is on logistics goals and performance indicators, stock functions, and materials planning and control.

The course includes the following elements:
- The logistics system
- Materials supply
- Products and production
- Distribution
- Customer service
- Logistics costs and tied-up capital
- Logistics performance indicators
- Stock
- Materials planning and control
- Differentiating

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Fysik 1, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Engelska B, Fysik A, Kemi A, Matematik D.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TTOG18
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2019-10-03 13:34:42