Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Produktionsekonomi 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen ger studenten kunskaper i grundläggande ekonomisk verksamhetsstyrning och dess begrepp. Den studerande kommer även kunna förstå, utföra, samt kritiskt granska olika kalkyleringsmetoder och investeringsbedömning ur företagsperspektiv.
Kursen innehåller följande moment:
-Grundläggande ekonomistyrningsbegrepp
-Produktkalkylering
-Budgetering
-Standardkostnader
-Internprissättning
-Investeringsbedömning
-Prestationsmätning (effektivitetsbedömning)
-Projektkalkylering
-Kalkyleringsverktyg
- Linjärprogrammering

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Introduktion till produktframtagning och ingenjörsarbete, 15 hp samt Tillverkningsteknik, 6 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TPDK19
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2019-12-04 07:27:57