Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Operativsystem 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen behandlar teorier bakom operativsystem för realtidstillämpningar och inbyggda system samt hur dessa operativsystem konfigureras och används via sina programmeringsgränssnitt.

Kursen innehåller följande moment:
- Introduktion till realtidssystem
- Uppbyggnad av operativsystem, även med realtidsegenskaper
- Processprogrammering
- Schemaläggning av realtidsuppgifter
- Användning av operativsystem

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs Introduktion till programmering, 9 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TOSK18
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2018-04-06 15:26:43