Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Objektorienterad mjukvaruutveckling 6 hp

Kursinnehåll

Kursen ämnar ge studenten de kunskaper som denne behöver för att kunna genomföra
objektorienterad design i enlighet med etablerad praxis, samt kunna implementera resultaten av
sagda design i programkod.
Kursen innehåller följande moment:
- Introduktion till systemutvecklingsmetoder: vattenfallsmodeller, iterativa metoder, agila
metoder
- Kravspecifikationer för och validering av mjukvara
- Unified Modelling Language: klassdiagram, sekvensdiagram, use case-diagram, etc.
- Designmönster: objektorienterade mönster, analysmönster, mönster för systemarkitektur

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs Objektorienterad programmering, 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TOMK18
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2019-11-18 11:54:51