Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Nätverksdesign - Trådlösa nätverk 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen tar upp konfiguration av trådlösa nätverk, hur radiovågor kan användas för kommunikation och hur dess fysiska egenskaper påverkar planeringen av trådlösa nätverk. Kursen tar också upp hur klienter används i trådlösa nätverk, hur dessa kan fysiskt flyttas utan att tappa kontakt med nätverket samt säkerhet och felsökning av trådlösa nätverk.

Kursen innehåller följande moment:
- Introduktion till trådlösa nätverk
- Installation av trådlösa accesspunkter och kontrollerenhet
- Trådlöst anslutna klienter
- Grundläggande säkerhet i trådlösa nätverk
- Planering och felsökning av trådlösa nät

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Nätverkssäkerhet, 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TNNK13
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2022-10-05 16:33:01