Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Nätverksdesign - Introduktion 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen tar upp nätverk från grunden; varför datornätverk finns, vad de kan användas till och grundläggande begrepp, protokoll och standarder. Kursen tar också upp grunderna i adresseringsprotokollen IPv4 och IPv6, planering av nätverksinfrastruktur samt grundläggande konfiguration av nätverksenheter och vanliga tjänster i nätverkssammanhang. I slutet av kursen ska studenten vara förtrogen med att designa ett mindre lokalt nätverk avsett för hemmabruk eller för ett mindre företag.

Kursen innehåller följande moment:
- Olika lagermodeller, t.ex. TCP/IP och OSI-modellen
- Nätverkskomponenter för LAN och WAN
- Konfiguration av operativsystem för nätverk
- IPv4- och IPv6-adressering i nätverk
- Binära och hexadecimala talsystem
- IP-beräkningar med olika metoder (t.ex. VLSM)
- Kommunikation i switchade nät
- Fjärradministration av nätverksutrustning
- Grundläggande säkerhet inom nätverk
- Planering och driftsättning av nätverk
- Konfiguration av nätverkstjänster

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c. Eller: Matematik B, Engelska A

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TNDG10
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2020-06-17 15:39:39