Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Kvalitetsstyrning och teknik (Quality Management and Engineering) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

The Quality Management (QM) and Engineering course provides knowledge and understanding to acquire business operational excellence through sound and practical Quality Management implementation.

Kursen innehåller följande moment:
- QM principles - cornerstones of Total Quality Management
- QM Practices
- QM Tools - problem solving approaches
- Design for Quality
- Production for Quality
- QM for sustainable development

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Ledarskap och projektledning, 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TKYK19
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2019-10-03 14:43:14