Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Kvalitetsledning 7,5 hp

Kursinnehåll

Fokus i kursen ligger på metoder och verktyg för att styra, förbättra och säkerställa kvalitén hos produkter och tjänster i syfte att överträffa kundernas förväntningar samt ge förståelse och praktiskt kunna implementera ett hållbart kvalitets- och miljöledningssystem.

Kursen innehåller följande moment:
- Kvalitetsbegreppet
- Grundläggande variationsförståelse
- Verksamhetsledning ur ett kvalitets- och miljöperspektiv
- Uppbyggnad, tolkning, användning och revidering av kvalitetsstandarden SS-EN ISO 9001 och miljöstandarden SS-EN 14001
- Metoder och verktyg för kvalitetsledning
- Statistisk processtyrning
- Kundcentrerad planering
- Metoder och verktyg för riskanalys och tillförlitlighetsbedömning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Matematisk statistik, 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TKLK11
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2021-06-02 11:24:53