Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Konstruktion och beredning i parametrisk CAD 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursdeltagarna får använda sina kunskaper inom tillverkningsteknik och konstruktionselement för att arbeta effektivare med modellering och få en bättre förståelse för beredning i CAD. Rittekniken kommer att fördjupas och tillämpas i CAD-miljö. Kursen introducerar även metoder för att styra modeller parametriskt.
Kursen innehåller följande moment:
- Solid-, yt- och hybridmodellering
- CAD-modellens parameterstuktur
- Grundläggande modellering för verktygsförståelse
- Tunnplåtskonstruktion
- Grunderna för CAM beredning
- Krav och toleranssättning i CAD
-Modelleringstekniker, bland annat Design by features, Bottom-up modelling / Top down modelling
- Ritningar

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp, inklusive Konstruktionselement 6 hp, Industriell ytmodellering, 6 hp, samt Tillverkningsteknik 6 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TKCN10
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2021-10-28 09:32:26