Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Material och processval (Materials and Process Selection) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen behandlar analys av olika produkter och förhållandet mellan funktion och krav på produkterna. Kraven relateras sedan till materialegenskaper och tillverkningsmetod. Detta kräver kunskap om egenskaperna hos olika materialgrupper och förhållandet mellan mikrostruktur och egenskaperna i materialen. Ytbehandlingsteknik kommer att ses över som ett viktigt led i produktanpassningen. I kursen utförs materialval på ett systematiskt sätt. Materialval ur ett hållbarhetsperspektiv och de metoder som används för att bedöma miljöpåverkan av materialet under hela produktens livscykel behandlas också.

Kursen innehåller följande moment:
- Analys av olika produkter, deras funktioner och krav
- Översikt av olika materialgruppers egenskaper
- Översikt av olika ytbehandlingsteknikers egenskaper
- Förhållandet mellan produktkrav och materialegenskaper
- Förhållandet mellan produktspecifikationer och val av tillverkningsmetoder
- Hållbarhetsperspektiv vid materialval
- Livscykelanalys av produkter och material samt deras miljöpåverkan

Förkunskapskrav

Kurser omfattande minst 210 hp inom programmet samt ska ha genomfört kursen Material i produkt och tillverkningsprocess, 15 hp

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: TKAS22
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2022-07-01 12:49:32