Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Introduktion till produktframtagning 9 hp

Kursinnehåll

Kursen innehåller två delar med övergripande tema kring hållbar produktframtagning.
Del ett, Produktframtagning (PF), ger en orientering inom huvudområdet maskinteknik samt en överblick över produktutvecklingsteorier. En introduktion till tekniska och vetenskapliga rapporter ges. Vidare tillämpas metoder för produktutveckling med marknadsfokus genom praktikfall och grupparbete. Kursen ger också grundläggande färdigheter i användandet av verktyg och metoder för produktutvecklingens tidiga skeden.
Del två, Ledarskap och projektledning (PL) innehåller grundläggande projektmetodik med modeller och verktyg för projektledaren och teorier och modeller för hur individen, gruppen och ledarens beteende påverkar varandra.
Stora delar av kursen ingår i JTHs utbildningskoncept.
Kursen innehåller följande moment:
PF (3hp):
- Områdesöversikt över produktutvecklingsaktiviteter inom maskintekniken och kopplingar till
andra funktioner i en kommersiell verksamhet
- Affärsmannamässighet och ekonomiska förutsättningar vid produktutveckling
- Metoder för problemlösning, urval och sållning vid produktutveckling
- Hållbarhetsperspektiv och producentansvar i produktutvecklingsprocesser
- Patent- och mönsterskydd
- Produktionsberedningsfrågor (t ex DFM, DFA)
- Hands on (praktisk verkstadsövning)
- Marknadsföring
- Vetenskapliga och tekniska rapportmallar
PL (6hp):
- Projekt som arbetsform
- Projektledarrollen
- Projektmodellen
- Behovsanalys och specifikationer
- Projektdefinition inklusive riskanalys, intressentanalys, kostnadsplanering
- Planering av projekt
- Mötesteknik
- Uppföljning och utvärdering
- Värderingar och beteenden
- Feedback processen
- Ledarskap och medarbetarskap
- Förändringsbeteenden
- Konflikter
- Interkulturell gruppdynamik

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D (eller motsvarande).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TIPG19
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2020-03-13 10:35:05