Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Introduktion till elektronik 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen ger studenten den kunskap om analog och digital elektronik som krävs för att kunna förstå en
enchipsdators uppbyggnad och använda den i mycket enkla tillämpningar.
Kursen innehåller följande moment:
- Elektriska begrepp och likströmsberäkningar
- Motstånd, kondensatorer och dioder
- Halvledarteknik och transistorn som switch
- Operationsförstärkarens arbetssätt
- TTL- och CMOS-teknik
- Kombinatoriska nät
- Vippor och sekvenskretsar
- Instrumentkännedom

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs Datateknisk introduktionskurs, 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TIEK18
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2021-10-22 15:57:12