Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Industriell ekonomi 6 hp

Kursinnehåll

Kursen innehåller genomgång av grundläggande begrepp och principer inom företagsekonomi samt grundläggande produkt-, investerings- och lönsamhetskalkyler samt även grundläggande aspekter kring produktionssystem och ekonomi.
Stora delar av kursen ingår i JTHs utbildningskoncept.
Kursen innehåller följande moment:
- Grundläggande ekonomiska begrepp i företagsekonomi
- Produktkalkylering
- Investeringskalkylering
- Lönsamhetskalkyler
- Produktivitet
- Grunder i produktionssystem och tillhörande ekonomiska bedömningsgrunder

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D eller (motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TIEG19
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2020-03-11 08:28:15