Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Digitalteknik med VHDL 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen behandlar kretsteknologier, byggblock, utvecklingsmodeller och det hårdvarubeskrivande språket VHDL.
Kursen innehåller följande moment:
- Hårdvarubeskrivande språket VHDL
- Kretsteknologier (t.ex CPLD, FPGA, ASIC)
- Byggblock för datavägar (t ex adderare, multiplikatorer)
- Sekventiella kretsar (t ex minnen, räknare och skiftregister)
- Timingkritsiska aspekter
- Tillståndsmaskiner
- Konstruktionsverifiering (testbänkar)

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs Objektorienterad programmering, 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TDVK19
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2018-12-04 13:25:54