Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Cybersäkerhet 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursplanen är under framtagande

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Nätverkssäkerhet, 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TCYK14
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2021-10-08 07:21:19