Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Mekanik 2 (Mechanics 2) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursens syfte är att ge studenten baskunskaper inom den klassiska mekaniken.
Kursen innehåller följande moment:
- Partikeldynamik – repetition
- Partikelsystem: Rörelsemängd, rörelsemängdsmoment, arbete, energi
- Stelkroppsdynamik 2D: rotation kring fix axel, allmän plan rörelse, tröghetsmoment, effekt, energi, kinetisk energi, impuls, stöt
- Stelkroppsdynamik-3D: rotation kring fix punkt, kinetisk energi, tröghetstensorn, Eulers ekvationer, rotation av axisymmetriska kroppar, allmän tredimensionell rörelse, obalans, gyro

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Mekanik 1, 6 hp samt Flervariabelanalys, 7.5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: T2MK10
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2020-03-13 09:35:25