Tandhygienist

Tandhygienistexamen och filosofie kandidatexamen med huvudområdet oral hälsovetenskap, 180 hp

Studieort: Jönköping

Programstart: Hösten 2020

Till ansökan (öppnar 16 mars)

 En tandhygienist arbetar förebyggande genom att hjälpa och motivera individer till en god munhälsa. Utbildningen ger dig teoretiska och praktiska färdigheter inför ett varierande yrke med goda framtidsmöjligheter.

 Som tandhygienist arbetar du hälsofrämjande och förebyggande inom oral hälsa. Du läser kurser inom huvudområdet oral hälsovetenskap, med innehåll av medicinska, samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen, som berör hela människans livscykel. Under utbildningen varvas teoretiska studier med praktik där du får lära dig att diagnostisera och att använda olika behandlingsmetoder. Du får bland annat möjlighet att använda din kunskap i praktiken, först i vårt prekliniska labb och därefter i vår egen tandhygienistklinik på campus.

Tandhygienistprogrammet ger goda möjligheter att studera utomlands vid något av våra partneruniversitet. I samband med internationellt utbyte kan vissa kurser vid Hälsohögskolan helt eller delvis ges på engelska.

Som student får du praktisk tillämpning på vårt prekliniska labb samt på vår egen studentklinik på högskolans Campus och på folktandvårdens tandvårdskliniker.

Som legitimerad tandhygienist arbetar du med människor, självständigt och/eller i team tillsammans med tandläkare och tandsköterska, för att gemensamt uppnå bästa resultat för patienten. Som tandhygienist har du möjlighet att arbeta både som anställd och som egenföretagare. Tandhygienister kan arbeta med folkhälsoarbete, där du går ut och informerar olika grupper, eller på specialistkliniker och inom äldre- och barntandvård. Det finns även möjlighet att arbeta som arbetsledare eller klinikchef.

Efter tandhygienistexamen finns möjlighet för magisterexamen i oral hälsovetenskap och för den som är intresserad för forskning finns forskningsutbildning. 

Tandhygienister har mycket goda möjligheter till arbete både nu och i framtiden.

(källa: Arbetsförmedlingens Yrkesbarometer).

Programmet ges vid Hälsohögskolan
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Antal platser: 35
Programstart: Hösten 2020
Anmälningskod: HJ-52343
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A.
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen. För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.

Examen: Tandhygienistexamen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet oral hälsovetenskap

År 1

Oral hälsa, introduktion 7,5 hp
Anatomi och fysiologi, grundkurs 7,5 hp
Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi – inriktning oral hälsa 7,5 hp
Patofysiologi och farmakologi - inriktning oral hälsa 7,5 hp
Människan i ett livscykelperspektiv 10,5 hp
Vetenskaplig grundkurs 7,5 hp
Oral hälsa, beslutsgrundande teori och klinisk tillämpning 12 hp

År 2

Hälsokommunikation 7,5 hp
Oral hälsa, beslutsfattande teori och behandling vid oral sjukdom 15 hp
Orala hälsans bestämningsfaktorer 7,5 hp
Oral hälsa, kliniskt beslutsfattande och tillämpning I 15 hp
Oral hälsa och hälsofrämjande i ett livscykelperspektiv 15 hp

År 3

Oral hälsa, kliniskt beslutsfattande och tillämpning II 15 hp
Oral hälsa i ett samhällsperspektiv 7,5 hp
Vetenskaplig fortsättningskurs inom oral hälsa 7,5 hp
Oral hälsa, examensarbete 15 hp
Oral Hälsa, kliniskt beslutsfattande och tillämpning III 7,5 hp
Oral Health, International Perspectives 7,5 hp

Möjlighet till utlandsstudier under utbildningens sista termin

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.
Till ansökan (öppnar 16 mars)