International Economics

Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet nationalekonomi, 180 hp

Studieort: Jönköping

Programstart: Hösten 2018

Till ansökan (öppnar 15 mars)

Ser du en framtida karriär där du jobbar nära besluten inom företag, myndigheter eller andra organisationer är detta ett program som passar dig.

Utbildningen syftar till att utveckla din förmåga att förstå och analysera olika typer av samhällsekonomiska problem och dynamiken i en internationell och global världsekonomi. Du lär dig att använda ekonomisk teori för att analysera och utvärdera ekonomiska problem och förstå dess underliggande faktorer.

Förmågan att analysera problem på ett systematiskt sätt är grundläggande i modern nationalekonomi och genomsyrar hela programmet.

Huvudämnet i programmet är nationalekonomi och man läser 90 högskolepoäng inom detta område. Programmet ger dig även goda kunskaper i statistik och ekonometri eftersom du kommer att läsa 30 högskolepoäng inom dessa ämnen. Dessa kurser ger dig färdigheter och de verktyg som behövs för att hantera och analysera statistik. Detta är kunskap som starkt efterfrågas när du ska börja din karriär i arbetslivet.

Programmet innehåller även fyra kurser (totalt 30 högskolepoäng) i företagsekonomi som tar upp olika aspekter såsom, ledarskap och redovisning. Tillsammans ger kombination av nationalekonomi, statistik samt företagsekonomi en bra och bred grund att stå på för framtida karriärsval.

Hela utbildningen ges på engelska och du läser tillsammans med studenter från hela världen. Engelskkunskaper och erfarenhet av att jobba med individer från olika kulturer är också viktiga färdigheter att ta med sig in i arbetslivet. Under femte terminen har du även möjlighet att genomföra ett internship.

Särskilt urval

Ökade antagningsmöjligheter med hjälp av särskilt urval

Jönköping International Business School har beslutat att reservera ett mindre antal platser på sina utbildningsprogram till sökande som bedöms vara särskilt lämpade för den utbildning som avses liksom skolans profil. Syftet är att vidga antagningsmöjligheterna för sökande. Läs mer om kriterier för särskilt urval.

Studera utomlands

Under tredje året (femte terminen) har du möjlighet att tillbringa en termin utomlands vid något av våra partneruniversitet. Förutom att det är en upplevelse för livet så ger utlandsstudier tillgång till unika kurser där du har möjlighet att specialisera dig inom ett ämne, ökade språkkunskaper samt ett personligt internationellt nätverk. De flesta studenter inom programmet tar denna möjlighet och är överlag mycket nöjda med sina erfarenheter utomlands.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kommer du på ett systematiskt sätt kunna analysera olika problemställningar, oavsett vilken sektor du väljer att jobba i. Att ha en examen i nationalekonomi är en internationellt erkänd utbildning vilket även öppnar upp för en internationell karriär.

Framtida arbetsuppgifter kan innefatta analyser och utredningar inom olika svenska och multinationella företag, såsom börs- och finansföretag, samt inom offentlig verksamhet, såsom statliga departement och kommunal verksamhet, samt även i internationella organisationer, såsom EU, FN och OECD. Kreditanalytiker, marknadsanalytiker och investeringsanalytiker är några exempel på vad våra tidigare studenter arbetar med nu.

Funderar du redan nu på möjligheten att studera vidare? En kandidatexamen med nationalekonomisk inriktning ger behörighet till fortsatta studier på masternivå. Vi erbjuder bland annat:

Career progression map

Här kan du se exempel på hur olika studenter, som gått International Economics, har utvecklats i sin karriär efter studierna – från posterna de började på till posterna de har idag. Kartan är tänkt att hjälpa dig i din framtida karriär och ge dig en fingervisning om vilka tjänster du kan söka efter examen.

Career progression map - International Economics
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs på engelska
Antal platser: 33
Programstart: Hösten 2018
Sista anmälan: 2018-04-16
Anmälningskod: HJ-52033
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 3b eller 3c, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska 6/B, Matematik C, Samhällskunskap A.
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen. För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.

Examen: Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet nationalekonomi

Termin 1

Microeconomic Principles and Mathematics for Economics 7,5 hp
Entrepreneurship and Business Planning
7,5 hp
Industrial Organization 7,5 hp
Basic Financial Accounting 7,5 hp

Termin 2

International Trade Theory 7,5 hp
Macroeconomic Principles 7,5 hp
Development Economics 7,5 hp
International Macroeconomics and Finance 7,5 hp

Termin 3

Intermediate Microeconomics and Mathematical Economics 7,5 hp
Business Statistics 1 7,5 hp
Business Statistics 2 7,5 hp
Intermediate Macroeconomic Theory 7,5 hp

Termin 4

Law and Economics 7,5 hp
Corporate Finance 1 7,5 hp
Econometrics 1 7,5 hp
Organization and Leadership 7,5 hp

Termin 5

Utlandsstudier/Valbara kurser/Internship 30 hp

Termin 6

Bachelor Thesis in Economics 15 hp
Econometrics 2 7,5 hp
Corporate Finance 2 7,5 hp

Programbeskrivningen är preliminär. Vissa förändringar kan komma att ske gällande kursernas benämning och ordning.
Till ansökan (öppnar 15 mars)
EQUIS + AACSB Logos AACSG EQUIS

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information