Grundlärare årskurs 4-6

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp

Studieort: Jönköping

Programstart: Hösten 2018

Till ansökan (öppnar 15 mars)

Som grundlärare i årskurs 4–6 blir din uppgift att ta tillvara elevernas nyfikenhet och vetgirighet och förvandla dessa till nya insikter och livslång kunskap.

Grundskolan ger förutsättningar för fortsatt utbildning i ett långsiktigt perspektiv. Därför har du som grundlärare en viktig roll för elevernas framtida utveckling och lärande. Under programmet har du nära kontakt med arbetslivet samt får ta del av relevant forskning och yrkeskunnande som gör att du som lärare kan undervisa eleverna på bästa sätt.

Att vara lärare i årskurserna 4 till 6 innebär att du undervisar och arbetar tillsammans med dina elever i många olika ämnen. Förutom kunskaper i svenska, matematik och engelska får du fördjupa dig inom antingen samhällsorienterande ämnen, naturorienterande ämnen och teknik eller ett praktiskt/estetiskt ämne, såsom musik, bild eller idrott och hälsa. Du behöver såväl fördjupade ämneskunskaper som pedagogiska verktyg för att skapa kreativa miljöer med en undervisning som är levande och intresseväckande.

Verksamhetsförlagd utbildning

Under grundlärarprogrammets fyra år har du genom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) kontinuerlig kontakt med skolans vardag. Totalt omfattar VFU:n 20 veckor. Högskolan för lärande och kommunikation har ett omfattande nätverk med över tusen partnerskolor och utbildade handledare i ett 20-tal kommuner.

Studera utomlands

Högskolan för lärande och kommunikation har flera utbytesprogram med utländska universitet och högskolor. I den senare delen av din utbildning finns möjlighet att studera eller göra VFU utomlands vid något av våra partneruniversitet.

Efter utbildningen

Efter utbildningen har du behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 4–6. Du har djupgående ämneskunskaper inom svenska, engelska och matematik samt det ämne/ ämnesområde som du fördjupat dig i under lärarutbildningen – SO, NO och teknik eller ett praktiskt/estetiskt ämne.

Omfattning: 240 hp
Nivå: Grund och avancerad
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Antal platser: 50
Programstart: Hösten 2018
Sista anmälan: 2018-04-16
Anmälningskod: HJ-52233
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1 och 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska 6/B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A, Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B.
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen. För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.

Examen: Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Termin 1

Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I (UVK)* 15 hp
Vetenskapliga perspektiv och metoder (UVK)*
7,5 hp
Lärande och utveckling för grundlärare (UVK)* 7,5 hp

Termin 2

Engelska I för grundlärare 4-6 15 hp
Engelska II för grundlärare 4-6 15 hp

Termin 3

Valbara kurser

Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare 4-6 30 hp
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare 4-6
30 hp
Idrott och hälsa för grundlärare 30 hp
Bild för grundlärare 30 hp
Musik för grundlärare 30 hp

Termin 4

Svenska I för grundlärare 4-6 7,5 hp
Svenska II för grundlärare 4-6 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning II för grundlärare 4-6 7,5 hp
Svenska III
för grundlärare 4-6 7,5 hp

Termin 5

Matematik I- för grundlärare 4-6 7,5 hp
Matematik II för grundlärare 4-6 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning III för grundlärare 4-6 7,5 hp
Matematik III för grundlärare 4-6 7,5 hp

Termin 6

Självständigt arbete för grundlärare 4-6 15 hp
Skolans uppdrag och lärarens profession i ett föränderligt samhälle 7,5 hp
Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för grundlärare 4-6 (UVK)
* 7,5 hp

Termin 7

Specialpedagogik för grundlärare 4-6 (UVK)* 7,5 hp
Bedömning och betygsättning för grundlärare F-3 och 4-6 (UVK)
* 7,5 hp
Matematik IV för Grundlärare 4-6
7,5 hp
Svenska IV för grundlärare 4-6 7,5 hp

Termin 8

Utvärdering och utveckling och verksamhetsförlagd utbildning IV för grundlärare 4-6 (UVK)* 15 hp
Examensarbete för grundlärare 4-6
15 hp

* Kurser som hör till utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), vissa UVK-kurser ges på engelska, education science (ES).

Programbeskrivningen är preliminär. Vissa förändringar kan komma att ske gällande kursernas benämning och ordning
Till ansökan (öppnar 15 mars)

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information