Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska

Specialistsjuksköterskeexamen inriktning mot distriktsköterska Filosofie Magisterexamen med huvudområdet omvårdnad, 75 hp

Studieort: Distans

Programstart: Hösten 2018

Programmet ges på halvfart och är till övervägande delen nätbaserad och inkluderar både teoretiska och verksamhetsförlagda studier.

Programmet omfattar 75 hp och innehåller både teoretiska och verksamhetsförlagda studier vilka integreras i studieuppgifter och examinationer. Undervisningen ges som distansutbildning via nätet med stöd av lärplattformen pingpong. Där finns bl.a. inspelade föreläsningar, möjlighet till informationsöverföring och kommunikation.

Upplägget har fokus på självständigt och självstyrt lärande med möjlighet att själv planera sin tid. Ett antal dagar är förlagda på campus, vilket kan skilja mellan de olika kurserna. Under dessa dagar kommer kunskaperna som inhämtats på egen hand att bearbetas.

Programmet genomförs på halvfart och den verksamhetsförlagda utbildningen, om 15 hp, genomförs huvudsakligen inom Jönköpings län.

Yrket

Med sin breda kompetens har distriktssköterskan en betydelsefull funktion, för människor i alla åldrar, från förebyggande och hälsofrämjande insatser till avancerad vård i hemmet. Utbildningen leder till ett självständigt arbete där arbetsplatsen är mottagning på vårdcentral och vårdtagarens hem.

Studera utomlands

Möjlighet till internationellt utbyte genom studier vid något av våra partneruniversitet.

Vidareutbildning

Möjlighet till fortsatta studier inom forskarutbildning i omvårdnad finns.

Programmet ges vid Hälsohögskolan
Omfattning: 75 hp
Nivå: Avancerad nivå
Studietakt: Halvfart
Ort: Jönköping
Studieform: Program via nätet
Språk: Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska
Antal platser: 25
Programstart: Hösten 2018
Sista anmälan: 2018-03-15
Anmälningskod: HJ-MS085
Behörighet: Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp inkl. ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande och svensk legitimation som sjuksköterska. Dessutom krävs ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska.
Urval: Avancerad nivå Urvalet bygger på tidigare studiemeriter vid sista anmälningsdag. Rangordning sker i fallande skala. Gränsen för tillgodoräknande går vid 300 högskolepoäng.
Examen: Specialistsjuksköterskeexamen inriktning mot distriktssköterska Filosofie Magisterexamen med huvudområdet omvårdnad
  • Omvårdnad, Introduktion till Distriktssköterskans arbetsområde, inkl. verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp
  • Hälsa och ohälsa i ett livsloppsperspektiv, 15 hp
  • Farmakologi och sjukdomslära, 15 hp
  • Distriktssköterskans specifika omvårdnad, 7,5 hp
  • Distriktssköterskans specifika omvårdnad - verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp
  • Omvårdnad, examensarbete specialistsjuksköterskeprogrammen, 15 hp

Ja, jag vill prenumerera på mer information. Om du inte samtycker kommer du enbart att få svar på din fråga.

*
*
*
*


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information