Språk och kommunikation samt matematiska resonemang och uttrycksformer i förskoleklassen (15 hp)

Arbetar du i förskoleklass utan behörighet eller som förskollärare? Då har vi en kurs för dig som vill öka din kompetens i svenska och matematik. Genom att gå den så utvecklar du din undervisning, blir bättre på att arbeta med elever i behov av stöd och stärker likvärdigheten i förskoleklassen.

Därför ska du delta

  • Du ökar din ämneskompetens.
  • Du utvecklar din förmåga att stödja elever.
  • Du blir tryggare i din arbetsroll. 

Primär målgrupp för utbildningen är yrkesverksamma i förskoleklass utan behörighetsgivande examen. Sekundär målgrupp är förskollärare som arbetar i förskoleklass.

Kontakt

Sara Dommartine
Samordnare
sara.dommartine@ju.se
036-10 14 22

Högskolan för lärande och kommunikation erbjuder nu, på uppdrag av skolverket, utbildningen Språk och kommunikation samt matematiska resonemang och uttrycksformer (15hp) för dig som arbetar som pedagogisk personal i förskoleklass. Kursen är forskningsbaserad och stärker din kompetens att planera, genomföra, följa upp och utvärdera undervisningen i förskoleklassen inom områden språk och kommunikation samt matematiska uttrycksformer. 

Ansökan

Ansök genom att skicka ifylld blankettPDF till asa.lundgren@ju.se

Om kursen

Kursen syftar till att höja kvaliteten på undervisning i förskoleklassen och ska ge en ämnesteoretisk grund och ett ämnesdidaktiskt perspektiv. Målen för kursen är att ge fördjupad kunskap om barns kommunikation och språkutveckling samt kunskap om grundläggande läs- skriv- och matematikinlärning. Kursen utgår från aktuella styrdokument.

Mer information

Besök skolverket.se för mer information

Upplägg

Utbildningen om 15 hp består av två delkurser

- språk och kommunikation (7,5 hp)
- matematiska resonemang och uttrycksformer (7,5 hp)

Kursen ges som uppdragsutbildning. Den läses på kvartsfart och har fem campusförlagda tillfällen med sammanlagt ca tio dagar på Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University.

Start- och slutdatum

23 maj 2018 – 29 maj 2019

Ansökningstid

Stängt för anmälan. 

De sökande som tillhör den primära målgruppen har förtur till de 30 platser som finns. Urval sker genom lottning.

Ansök genom att skicka ifylld blankettPDF till asa.lundgren@ju.se. Huvudman eller rektor intygar att du arbetar som pedagogisk personal i förskoleklass, men saknar behörighetsgivande examen. Vid anmälan går det även att ange att du tillhör den sekundära målgruppen

Övrigt

Kursen är kostnadsfri.

Sidan uppdaterad 2018-05-22

Kompetensutveckling / Uppdragsutbildning
Sidan uppdaterad 2018-01-17

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information