Aktuella utbildningar

Här samlar vi information om aktuella kompetens­utvecklings­satsningar vid Högskolan för lärande och kommunikation.

Uppdrag åt Skolverket


Handleda vidare – inom matematik, naturvetenskap och teknik
Handleda vidare - inom språk-, läs- och skrivutveckling
Lärarlyftet
Läslyftet i skolan - Handledarutbildning i språk-, läs- och skrivutveckling
Läslyftet i förskolan - Handledarutbildning i språk-, läs och skrivutveckling
Regionala nätverk för samordnare
Specialpedagogik för lärande
Språk och kommunikation samt matematiska uttrycksformer i förskoleklassen 15 hp
Undervisning i förskolan 7,5 hp

Kommunförlagda kurser

Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet 7,5 hp
Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan 7,5 hp 
Naturvetenskap och teknik i förskolan 7,5 hp 

Distanskurser 2,5 hp

Att göra jämställdhet i förskola 2,5 hp
Att motivera när ingen motivation finns 2,5 hp
Autismliknande tillstånd - ett pedagogiskt dilemma 2,5 hp
Boksamtal - en väg att stärka barns läsförståelse och läsintresse 2,5 hp
Flippa ditt klassrum 2,5 hp
Handledning VFU II 2,5 hp
Hälsa och livsstil - Idrott & hälsa 2,5 hp
Medieträning för skolledare 2,5 hp
Reciprocal teaching - att läsa aktivt för att förstå 2,5 hp
Se elevens utveckling - formativ bedömning i ditt klassrum 2,5 hp
Specialpedagogik i förskolan - behövs det? 2,5 hp
Särskolan - andra vägar till kunskap 2,5 hp
Utomhuspedagogik med inriktning mot matematik 2,5 hp

Övrig uppdragsutbildning

Entreprenöriellt lärande 2,5 hp
Förskollärarutbildning - distans, halvfart
Förskollärarutbildning - distans, helfart
Handledarutbildning steg 1, 7,5 hp
Integration genom fysisk hälsa
Interkulturell kommunikation
Kompetensutbildning för grundlärare fritidshem och fritidspedagoger
Korta vägen
Lekprojekt som systematiskt kvalitetsarbete
Nyanlända barn och elever
Språkutvecklande arbetssätt
Syrien - historiskt och nutida perspektiv på ett land i kris?
Yrkeshögskoleutbildning Behandlingspedagog
Yrkeshögskoleutbildning Integrationspedagog

Sidan uppdaterad 2018-10-16

Kompetensutveckling / Uppdragsutbildning
Sidan uppdaterad 2015-11-12

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information