Arbetsmarknadsdagar

Vid Jönköping University genomförs flera olika arbetsmarknadsdagar som fungerar som en mötesplats mellan dig som student och dina blivande arbetsgivare.

Nextsstep - JIBS

Nextstep arrangeras i februari varje år av JSA, JIBS Student Association. På mässan finner man både lokala, nationella och multinationella företag. Företagen presenterar sig på en mässa, och det finns också möjlighet till fördjupade kontaktsamtal med särskilt intresserade studenter. Under dagen hålls gästföreläsningar och på kvällen hålls en bankett med möjlighet till ytterligare nätverkande. 

Karriärum - Tekniska Högskolan

Under Karriärum får du möjlighet att knyta kontakter med ungefär 100 företag som söker nya ideér, inspiration eller nytt tillskott till sin personalstyrka. Tekniska Högskolan arrangerar sin näringslivsdag - Karriärum en gång per år. Det är en utmärks mötesplats för studenter som letar praktikplats (NFK), examensarbete eller extrajobb. 

Karriärdagen - Hälsohögskolan

Karriärdagen är Hälsohögskolans arbetsmarknadsdag och anordnas vanligtvis två gånger om året. Mässan riktar sig främst till studenter vid Hälsohögskolan. Målet med Karriärdagen är att ge inspiration till studenterna samt att hjälpa dem att knyta viktiga kontakter inför framtiden. Dagen arrangeras av Hälsohögskolans studerandeförening Hälsosektionen.

Professionsdagen - Högskolan för lärande och kommunikation

Under Professionsdagen får studenter som läser vid något av lärararprogrammen vid Högskolan för lärande och kommunikation möjlighet att träffa sina framtida arbetsgivare och VFU-platser. Syftet med dagen är att stärka samverkan mellan lärarutbildningen och professionen, det vill säga skolhuvudman och yrkesverksamma lärare.

HR Inspiration Day - Högskolan för lärande och kommunikation

HR-dagen är en nätverks-och inspirationsdag för studenter som läser Human Resources. Syftet är att skapa kontakter mellan studenter och arbetslivet. Under dagen erbjuds föreläsningar inom området employer branding samt en miljö för nätverkande.
Dagen arrangeras av HR-studenterna.

Sidan uppdaterad 2019-12-18

Studera
Sidan uppdaterad 2019-11-18
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information