Reell kompetens är din samlade kompetens, oberoende av hur du skaffat den eller om du har formella bevis på den.

Du som söker till en högskola har rätt att få din reella kompetens prövad men du måste ansöka om det. Reell kompetens är den samlade kompetens du har, oavsett hur du har skaffat den och oavsett om du har formella bevis på den eller inte. En bedömning av den reella kompetensen grundar sig normalt på kunskaper och erfarenheter som förvärvats utanför eller efter avslutad utbildning på ungdomsgymnasiet eller motsvarande. I normalfallet bör minst tre år ha förflutit efter avslutat ungdomsgymnasium för att nödvändiga förutsättningar för reell kompetens ska föreligga.

Högskolan tillämpar följande praxis vid prövning av reell kompetens för behörighet:

Lägst betyget Godkänt alternativt E i:

Tre års arbetslivserfarenhet efter 19 års ålder. För att konkurrera i någon urvalsgrupp måste du ha ett giltigt högskoleprovsresultat.

Vart ska man vända sig vid frågor?

Kontakta Antagningen tfn 039-10 10 50  eller den allmänna studievägledningen tfn 036-10 10 00 vid frågor som handlar om reell kompetens.

Vem fattar besluten?

En bedömning av reell kompetens är tidskrävande. Skicka därför in din anmälan med samtliga handlingar i så god tid som möjligt innan sista anmälningsdag. Handlingar som inkommer efter anmälningstidens utgång kommer inte att behandlas.

Jönköping University avgör om du har de nödvändiga förutsättningarna för att klara av den sökta utbildningen. Företrädare för utbildningarna gör bedömningen. Ett negativt beslut om reell kompetens kan omprövas.

Urval

Även om du bedöms behörig genom reell kompetens är det inte självklart att du får en utbildningsplats. Du konkurrerar i urvalet på dina samlade meriter. Om du inte har ett gymnasiebetyg att konkurrera med bör du göra högskoleprovet.

Om du söker ett program via antagningen kommer du att få ett besked där högskolans beslut om prövningen av reell kompetens framgår. Söker du fristående kurser framgår beslutet av antagningsbeskedet som kommer i mitten av juli/december.