student

Campus Vietnam

Campus Vietnam

Ho Chi Minh City är det enda av våra campus där, utöver valmöjligheten att göra NFK i kombination med att studera kurser, vi även kan erbjuda våra studenter att endast göra sin NFK. Då studenten väljer att göra endast NFK infaller denna under samma period som på Jönköping University och väljer studenten att även studera kurser parallellt så görs detta på Ho Chi Minh City International University. Vi samarbetar med en blandning av svenska och internationella företag i Ho Chi Minh och de företag som har haft, eller har, förmånen att samarbeta med studenter från Jönköping University är bland annat IKEA, UMA, Fine Interior, Molution, Wunderlabel, Zwilling, Sapa och Atlas Industries.


För NFK på detta campus gäller följande:

Program

Termin

Husbyggnadsteknik/Väg- och vattenbyggnadsteknik

4

Byggnadsutformning och arkitektur

4

Logistik och ledning

4

Sustainable Supply Chain Management

4

 

Vid frågor, kontakta
jth-ic@ju.se