student

Internationella Campus JTH

Internationella Campus JTH

JTH Internationella campus (JTH-IC) är Tekniska Högskolans noder för genomförande av utbildning och forskning i en internationell miljö. Genom JTH-IC möjliggör vi för studenter att genomföra sin praktik eller examensarbete i samverkan med ett företag utomlands, oftast i kombination med akademiska studier. Vi hjälper studenterna med allt från att hitta boende till att söka visum. Men studenten måste vara aktiv i processen själv.

Vid frågor, kontakta
jth-ic@ju.se

Studenter vid JTH kan genomföra minst en termin av sitt studieprogram vid ett JTH-IC. Möjligheten riktar sig till studenter i årskurs två eller tre på ett av högskoleingenjörsprogrammen eller för studenter i årskurs 2 på ett av masterprogrammen. Alla studenter matchas ihop med företag utifrån behov och kompetens. De studenter som antas till ett JTH-IC får hjälp med allt – från visum till boende.

Studentens termin vid JTH-IC innebär som oftast en kombination av akademiska studier vid ett kvalificerat lärosäte och samverkan (genom näringslivsförlagd kurs/praktik eller examensarbete) på ett företag i närområdet. Ett JTH-IC innebär därmed ett starkt komplement till det generella utbytesprogrammet.

Du som student söker till JTH-IC enligt de datum och tider som gäller för utbytesstudier generellt.