student
2020-05-04

2020-05-04

Lavendlas stipendium för hållbarhet

20 000 kr till hållbarhetsprojekt. Vi kan aldrig betona nog hur viktigt hållbart och klimatvänligt företagande är för att nå de högt uppsatta utsläppsmålen på nationell och EU-nivå. Lavendla vill självklart vara en del av utvecklingen och bidra på alla sätt vi kan.

Som ett led i det arbetet att bli mer klimatvänliga, utlyser vi ett stipendium på 20 000 kr, som avser uppsats eller forskning, inom hållbarhet och minskad klimatpåverkan.

Du kan ansöka

Vi välkomnar ansökningar till detta stipendium från alla som skriver sitt examensarbete på svensk högskola eller universitet, så väl på kandidat- som master- och forskningsnivå. Arbetet behöver inte vara speciellt riktat mot juridik eller begravningsbranschen, även om vi med stort intresse även hade läst dessa.

Ansök genom formuläret på vår hemsida!

Vi välkomnar din ansökan innan den 31 dec 2020. Stipendiat utses senast 31 januari 2021.