student

Råd om du blir utsatt

Råd om du blir utsatt

Råd till student som upplevt sig utsatt för diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling

Skulle du som student uppleva att någon kränker dig uppmanar vi dig att aktivt försöka göra något åt situationen. Som stöd kan du ha nedanstående punkter. Tveka aldrig att kontakta någon anställd om du känner dig utsatt!

Säg ifrån!
Konfrontera personen direkt. Lämna inget utrymme för missförstånd.

Kom ihåg att det inte är ditt fel!
Om du har svårt att säga ifrån muntligt, så skriv ett brev, mail. Ange där vad som har hänt, hur du upplever det och att du vill att personen ska upphöra med kränkningen. Behåll en kopia av brevet, mailet.

Skriv ner vad som hänt, så att du lättare kan bearbeta och dokumentera det inträffade.

Anteckna datum, klockslag, eventuella vittnen, vad den som trakasserar/diskriminerar dig sade och gjorde, hur du kände dig och hur du reagerade. Agera så snabbt som möjligt.

Berätta för någon som du litar på vad som hänt. Hör efter om fler individer i din studiemiljö har blivit utsatta. Var särskilt uppmärksam på om den kränkande händelsen kan kopplas till kön, etnicitet, religiös tillhörighet, sexuell läggning, könsidentitet, ålder eller funktionsnedsättning.

Kontakta program/kursansvarig, studievägledare, likabehandlingssamordnaren, Studenthälsan eller Studentkåren för rådgivning. Du har enligt Diskrimineringslagen rätt att kräva att åtgärder vidtas.

Anmäl det inträffade om du anser att händelsen bör utredas mer formellt. Du lämnar en skriftlig anmälan till OLIK ombudet på din fackhögskola.

Du kan även välja att göra en anmälan direkt till Diskrimineringsombudsmannen som ska se till att lagen följs.

Vad kan du som studiekamrat göra

Var uppmärksam på dina studiekamraters reaktioner.

Våga fråga om du undrar över någon händelse.

Lyssna när någon vill berätta vad han eller hon upplever. Ta dig den tid som krävs.

Utgå från den utsattes perspektiv och tag berättelsen på allvar.

För rådgivning eller stöd tag kontakt med Studenthälsan eller annan anställd på högskolan som du har förtroende för.

Kontakt

Studenthälsan

Boka tid via

studenthalsan@ju.se
Tfn: 036-10 10 00

Besöksadress

Gjuterigatan 3A