student

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter varje kurs skall en kursvärdering genomföras. Det är den kursansvarige läraren som är ansvarig för att så sker.

I de allra flesta fall görs kursvärderingarna via högskolans lärplattform Pingpong.