student

Stilla rummet

Stilla rummet

På studenthälsan har vi ett speciellt rum för stillhet och tystnad, ett stilla rum.

Hit kan du komma när du behöver vara i tystnad för t.ex. meditation. Du är välkommen att kontakta personalen på Studenthälsan via telefon eller e-post för att boka rummet.