student

Behöver du träffa en sjuksköterska?

För tillfället finns ingen sjuksköterska på plats på Studenthälsan. Vid behov av sjukvård vänder du dig till din vårdcentral.

Som student tillhör du en av nedanstående kategori:

  1. Är du svensk medborgare och folkbokförd i länet vänder du dig i första hand till den vårdcentral du tidigare valt.

  2. Är du svensk medborgare och folkbokförd i annat län än Jönköpings eller student och försäkrad i annat nordiskt land väljer du fritt en vårdcentral. Som nordisk medborgare har du rätt till nödvändig vård genom att uppge din adress i det land där du är försäkrad samt visa legitimation.

  3. Är du student från ett EU-, EES-land eller Schweiz, väljer du fritt en vårdcentral. Notera att du måste ha med dig ett europeiskt sjukförsäkringskort så kallat EU-kort (European Health Insurance Card). Vid uppvisande av EU-kortet har du rätt till nödvändig sjukvård på samma villkor som de som är försäkrade i Sverige och om du vistas mindre än tolv månader i Sverige.

  4. Är du utbytesstudent gäller den försäkring som högskolan tecknat med Kammarkollegiet om ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för akut sjuk- eller tandvård. Du väljer fritt vårdcentral. Du betalar själv sjukvårdskostnaden till vårdcentralen och ansöker om ersättning för avgiften från försäkringen på särskild blankett för utbytesstudenter.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  5. Är du student som antagits och bedriver högskoleutbildning vid högskolan och betalar en terminsavgift för denna gäller den försäkring som högskolan har tecknat med Kammarkollegiet om ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för akut sjuk- eller tandvård. Du väljer fritt vårdcentral. Du betalar själv sjukvårdskostnaden till vårdcentralen och ansöker om ersättning för avgiften från försäkringen på särskild blankett för avgiftsbetalande studenter.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För internationella studenter bistår vårdcentralen Wetterhälsan även med hjälp vid ansökan om sjukersättning, för student som omfattas av den försäkring som högskolan tecknat med Kammarkollegiet. Mer information finns på Studenthälsans engelska hemsida.

Kontakt

Om du vill komma i kontakt med oss, mejla ditt ärende så återkommer vi. Maila till: studenthalsan@ju.se

Behöver du få kontakt med vården?

Mer information om hur du hittar din vårdcentral finner du här 

Hur mår du i Corona-tider?

8 december - 8 december , 15:00 - 16:00 , Zoom

Hur mår du i Corona-tider?

15 december - 15 december , 15:00 - 16:00 , Zoom

Besöksadress

Studenthälsan
Hus K
Våning 2, ingång D
Gjuterigatan 5