student

Kontakta HLK

Kontakta HLK

Här kan du hitta kontaktuppgifter till de personer som arbetar med ditt program eller kurs.

Allmänna ärenden

Frågor om...

Kontaktperson

Befattning

Studievägledning för Förskollärarprogrammet och Grundlärarprogrammet

Katarina Wanselius

Tidsbokning per telefon eller e-post.

Studievägledning för Ämneslärarprogrammet

Katarina Wanselius

Tidsbokning per telefon eller e-post.

Studievägledning för Internationellt arbete, Personalprogrammet och MKV-programmet

Simon Stenered

Tidsbokning per telefon eller e-post

Studievägledning för kurser och program på avancerad nivå

Simon Stenered

Tidsbokning per telefon eller e-post.

Utlandsstudier

Internationella Relationer

 

Schema eller tentamensanmälan

Ann Olofsson

Schema- och tentamenssamordnare

Högskolans disciplin- och avskiljandenämnd

Gunvi Möllås

HLK:s representant

Ärenden om kränkande behandling

Ingrid Bardon

HLK:s representant

Marknadsföring

Anders Wadell

 
 

Internationellt arbete

Ärenden

Namn

Befattning

Beslut om tillgodoräknande och validering

Ann-Sofie Lekenstam

Programansvarig

Ladok och Valwebben

Belma Kasumovic

Utbildningsadministratör

VFU

Maria Hedström

Utbildningsadministratör, VFU

 

Lärarprogrammen

Ärenden

Namn

Befattning

VAL-projektet och beslut om tillgodoräknande och validering

Kerstin Ericson

Utbildningsledare lärarprogrammen

Beslut om tillgodoräknande och validering

Dusan Zelic

Utbildningsledare distansbaserade lärarutbildningar

Ladok och Valwebben - grundlärare och förskollärare

Monika Holst

Utbildningsadministratör

Ladok och Valwebben - ämneslärare

Elisabeth Henriksson

Utbildningsadministratör

VFU

Maria Hedström

Utbildningsledare, VFU

VFU

Maria Hedström

Utbildningsadministratör, VFU

Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet

Ärenden

Namn

Befattning

Beslut om tillgodoräknande och validering

Eva-Lotta Palm

Utbildningsledare

Ladok

Belma Kasumovic

Utbildningsadministratör

Beslut om tillgodoräknande och validering utlandsstudier

Eva-Lotta Palm

Utbildningsledare

VFU

Eva-Lotta Palm

 

Personalprogrammet och Human Resources

Ärenden

Namn

Befattning

Beslut om tillgodoräknande och validering, VFU

Ulli Samuelsson

Utbildningsledare

Ladok

Elisabeth Henriksson

Utbildningsadministratör

Interventions in Childhood

Ärenden

Namn

Befattning

Beslut om tillgodoräknande och validering, VFU

Madeleine Sjöman

Utbildningsledare

Ladok

Belma Kasumovic

Utbildningsadministratör

 

EDUCARE

Ärenden

Namn

Befattning

Beslut om tillgodoräknande och validering, VFU

Robert
Lecusay

Utbildningsledare

Ladok

Belma Kasumovic

Utbildningsadministratör

 

International Communication

Ärenden

Namn

Befattning

Beslut om tillgodoräknande och validering, VFU

Ernesto Abalo

Utbildningsledare

Ladok

Daniel Eriksson

Utbildningsadministratör

Fristående kurser

Ärenden

Namn

Befattning

Studievägledning avancerad nivå

Simon Stenered

Studievägledare

Beslut om tillgodoräknande och validering

Dusan Zelic

Utbildningsledare fristående kurser på grund- och avancerad nivå

Ladok

Daniel Eriksson, Belma Kasumovic

Utbildningsadministrationen