student

VFU Utomlands via HLK

VFU Utomlands via HLK

De tolv apostlarna, Australien

Studenter på Högskolan för lärande och kommunikation har möjlighet att förlägga sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) utomlands.

Som programstudent vid Högskolan för lärande och kommunikation har du möjlighet att förlägga din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) utomlands. VFU innebär att du lämnar HLK för en tid för att prova dina vingar ute i arbetslivet. Du kan välja att förlägga denna period i ett annat land.

Genom att förlägga din VFU utomlands vinner du värdefull kunskap, både på ett yrkesmässigt och ett personligt plan. Du får en större förståelse för andra kulturer, samhällen och språk. Internationella erfarenheter gör även att du vidgar dina vyer, lär dig hantera nya situationer och samtidigt lär du känna nya sidor hos dig själv.

Du ansvarar själv för att ordna en VFU-plats och skaffa en kontaktperson. För att hitta en VFU plats utomlands ska man börja planera i god tid, ungefär ett år innan VFU perioden äger rum. Detta eftersom det finns många praktiska detaljer som exempelvis visum att ta hänsyn till.

För dig som läser på något av lärarprogrammen finns mer information om utlands-VFU här.

Frågor om VFU-platsen

Om du har frågor gällande din VFU-plats och tillgodoräknande, prata med utbildningsledaren för ditt program, respektive VFU-ansvarig. Det är de som godkänner din VFU-plats.

Resebidrag

Resebidrag kan sökas för dig som är programstudent vid HLK och som gör din VFU-period utomlands. Bidraget, som är på 4.000 kr kan sökas en gång under din studietid och beviljas alla som uppfyller ovanstående kriterier. Resebidraget söks på särskild blankett och du måste ansöka om bidraget före du reser iväg. Blanketten lämnas till VFU-koordinator.

Resebidrag

Ansökan för resebidrag för VFU utomlands.PDF