student

VFU MKV-programmet

VFU MKV-programmet

TV-studio

På MKV-programmet har du tolv veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Under din VFU får du möjligheter att omsätta dina kunskaper praktiskt och öppna dörrar till din framtida yrkeskarriär.

VFU-perioden omfattar 12 veckor och ligger under sista terminen. Du kan även förlänga din VFU genom att göra ett större projektarbete för din VFU-plats, då kursen Projekt följer direkt på praktiken.

Syftet med VFU:n är att du skall omsätta din kompetens, dina intressen och eventuella framtida yrkesplaner via ett längre heltidsengagemang i ett företag, en offentlig förvaltning eller i en organisation. Omvänt tillförs VFU-företaget mervärden via det arbete du utför.

Du ansvarar själv för att söka en relevant VFU-plats — en process som i regel startar minst ett halvår före VFU-perioden. Denna process är en viktig träning i att marknadsföra dig och din kompetens för framtida arbetsgivare.

Flertalet väljer att söka platser i Stockholm eller i Jönköpingsregionen, men du väljer själv var du vill söka VFU-plats. Ett antal MKV-studenter har också genomfört sina VFU-perioder utomlands. Att starta eget företag i samverkan med Science Park är en utmärkt VFU.

Var tredje VFU-plats leder till fortsatta kontakter i form av sommarjobb, examensarbeten, vikariat eller till och med fast arbete. Vänd dig till VFU-ansvarig om du vill ha hjälp med att söka VFU-plats och kom ihåg att vara ute i god tid!