student

VFU-handledare

VFU-handledare

Benämningen på den som tar emot en lärarstudent har varierat och gör det även nu. Vid HLK väljer vi benämningen VFU-handledare då den betonar ett individuellt handledaransvar. VFU-handledaren betraktas som lärarutbildare och ansvaret kan med fördel delas av flera inom ett arbetslag.

VFU-handledarens uppgift

  • att utifrån kursplan och bedömningsdokument vägleda studenten under VFU-perioden. Detta kan ske på olika sätt. Som handledare ska du ge studenten kontinuerlig återkoppling så att studenten i slutet av sin VFU ska kunna känna igen och förstå det omdöme som han/hon får. Det är därför viktigt att handledaren dokumenterar och utvärderar kontinuerligt studentens insatser, arbete och annat som är relevant för examination samt kommunicerar detta med studenten.
  • att ge studenten möjlighet att få inblick och deltagande i olika verksamheter och arbetsuppgifter i syfte att ge en helheltsbild av yrkesprofessionen.
  • att kontakta VFU-läraren när tvivel uppstår om studenten kommer att uppnå målen.

Vidare ska:

  • Handledningens innehåll och form utgå ifrån att student och handledare klargör förväntningar och krav på varandra utifrån de styrdokument som finns. För att underlätta detta är regelbundna handledningssamtal viktiga. Samtidigt måste naturligtvis de förutsättningar som råder på VFU-platsen beaktas.

Kursinformation och handledarträffar

Inför varje VFU-period ges kursinformation berörda VFU-handledare. Beroende på vilken VFU-period det rör sig om så förmedlas kursinformationen på olika sätt.

VFU I - kursinformation ges skriftligt genom utskick, samt på webben

VFU II och III - kursinformation ges i samband med de professionsutvecklande seminarierna inför VFU-perioden samt på webben

VFU IV - handledarträff på HLK samt information på webben


Kursinformation och handledarträffar VT 20


Förskollärare, VFU II

Förskollärare, VFU IV

VFU-veckor: 14-18

VFU-veckor: 5-6, 9-13


Datum: 24 januari

Kursinformation ges i samband med de professionsutvecklande seminerierna

Tid: 9.00-12.00


Lokal: JU aulanGrundlärare FRHE,VFU II

Grundlärare FRHE, VFU IV

VFU-veckor: 14-18

VFU-veckor: 9-13


Datum: 18 februari

Kursinformation ges i samband med de professionsutvecklande seminerierna

Tid: 9.00-12.00


Lokal: Hb 220Grundlärare F-3, VFU II

Grundlärare F-3, VFU IV

VFU-veckor: 14, 16-19

VFU-veckor: 5-6, 8-12


Datum: 21 januari

Kursinformation ges i samband med de professionsutvecklande seminerierna

Tid: 14.30-17.00


Lokal: Hc 113 Observera ny lokal!Grundlärare 4-6, VFU II

Grundlärare 4-6, VFU IV

VFU-veckor: 14, 16-19

VFU-veckor: 5-6, 8-12


Datum: 21 januari

Kursinformation ges i samband med de professionsutvecklande seminerierna

Tid: 14.30-17.00


Lokal: Hc 113 Observera ny lokal!Ämneslärare 7-9, Gy, VFU II

Ämneslärare Gy, VFU III

VFU-veckor: 4-6, 8-9

VFU-veckor: 14, 16-19Kursinformation ges i samband med de professionsutvecklande seminerierna

Kursinformation ges i samband med de professionsutvecklande seminerierna


Anmälan

Här kan du anmäla dig till HLK:s handledarträffar.

Personuppgifter * (obligatorisk)