student

Professionsdagen

Professionsdagen

Professionsdagen 2018 INSTÄLLD!

Om professionsdagen

  • Syftet med Professionsdagen är att stärka samverkan mellan lärarutbildningen och professionen, det vill säga skolhuvudman och yrkesverksamma lärare.
  • Professionsdagen genomfördes för första gången våren 2016 och är kostnadsfri för samtliga deltagande kommuner och privata aktörer.
  • Professionsdagen är endast öppen för inbjudna samarbetspartners som för närvarande tar emot HLK:s lärarstudenter på VFU.
  • Du hittar mer information om Professionsdagen här

Frågor?

Har du frågor om dagen? Hör av dig till någon av oss:

Maria Hedström, utbildningsledare VFU
maria.hedstrom@ju.se

Fausto Callegari, Utvecklingsledare RUC
fausto.callegari@ju.se