student

T6

T6

I kursen Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer 15hp under termin 6 ingår 7+2 veckors VFU. Nedan hittar du dokument och kortfattad dokumentsbeskrivning som du behöver under VFU:n.

PM student och handledare

Beskriver vad du behöver veta och göra inför och under din VFU.

Lärandeplan inför VFU

Se lärplattform för vidare instruktioner.

AssCE Formulär

Gör en självbedömning via AssCe-formuläret inför din bedömningsdiskussion. Din handledare ska skriva ett original AssCE-formulär innan bedömningsdiskussionen. Du ska scanna in och ladda upp handledarens original i lärplattformen. Se dokumentet för mer information.

Bedömningsformulär kort VFU period

Planera in tider för individuellt samtal och feedback under första veckan och slutbedömning under andra veckan på 2-veckors VFU:n.

Ryhov drop-in /Reflektionsseminarium

I dokumentet hittar du information om var och när du kan komma på drop-in till Hälsohögskolans kliniska adjunkter på Ryhov samt när reflektionsseminariumen är planerade.

Reflektionsdagblad

Reflektionsdagblad eller dagbok omfattar studentens individuella reflektioner relaterat till VFU. Reflektion sker kontinuerligt med din parstudent, handledare eller annan personal på din VFU-plats. Som verktyg kan du använda reflektionsdagbladet för att skriva ner dagens reflektioner. Upprättande av reflektionsdagblad rekommenderas för att följa utveckling men är inte obligatoriskt. 

Närvarorapport

Närvarorapporten fylls i av dig under VFUn. Du behöver handledarens underskrift och telefonnummer till VFU-platsen som bekräftelse att närvarorapporten är korrekt. Den inscannade närvarorapporten laddas upp på lärplattformen av dig som student efter avslutad VFU.

Namnskylt

Fyll i ditt namn och skriv Termin 6 under. Skriv ut namnskylten och använd den under din VFU.