student

T2

T2

Kurs

Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet, 15 hp

Lärandet i VFU sker stegvis under era 2 veckor, ni som studenter följer och ger vård till ett begränsat antal patienter (1-2) som ni i samråd med er handledare väljer ut. Hänsyn tas givetvis till patientens vårdbehov och komplexitet. Ni ska även ta del av sjuksköterskans övriga arbetsuppgifter.

PM student och handledare

Beskriver vad du behöver veta och göra inför och under din VFU.

Lärandeplan inför VFU

Se lärplattform för vidare instruktioner.

AssCE Formulär

Gör en självbedömning via AssCe-formuläret inför din bedömningsdiskussion. Din handledare ska skriva ett original AssCE-formulär innan bedömningsdiskussionen. Du ska scanna in och ladda upp handledarens original i lärplattformen. Se dokumentet för mer information.

Reflektionsdagblad

Reflektion sker kontinuerligt med din parstudent, handledare eller annan personal på din VFU-plats. Som verktyg kan du använda reflektionsdagbladet för att skriva ner dagens reflektioner.

Närvarorapport

Närvarorapporten fylls i av dig under VFUn. Du behöver handledarens underskrift och telefonnummer till VFU-platsen som bekräftelse att närvarorapporten är korrekt. Den inscannade närvarorapporten laddas upp på lärplattformen av dig som student efter avslutad VFU.

Namnskylt

Fyll i ditt namn och skriv Termin 2 under. Skriv ut namnskylten och använd den under din VFU.