student

T6

T6

I kursen Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer 15hp under termin 6 ingår 7+2 veckors VFU. Nedan hittar du som handledare dokument och kortfattad dokumentsbeskrivning som du behöver under din students VFU.

Dokument som berör dig som handledare under din students VFU

PM-handledare och studentPDF

AssCE formulärPDF

Ryhov: drop-in/reflektionsseminarium - datum, tider & lokaler

Individuell pedagogisk handlingsplanWord

PM student och handledare

Beskriver vad du som handledare behöver veta och göra inför och under din students VFU.

AssCE Formulär

Du som handledare ger omdöme via AssCe-formuläret inför din diskussion med din student. Är ni fler handledare behöver ni ha en samsyn kring studentens omdöme. Studenten ska scanna in och ladda upp handledarens original i lärplattformen. Se dokumentet för mer information.

Ryhov drop-in/Reflektionsseminarium

I dokumentet hittar du som handledare på Ryhov information om var och när du kan komma på drop-in till Hälsohögskolans kliniska adjunkter på Ryhov.

Individuell Pedagogisk Handlingsplan

Vid risk för eller vid otillräcklig måluppfyllelse på ett eller flera lärandemål ska du som handledare tillsammans med din student skriva en individuell pedagogisk handlingsplan där strategier för måluppfyllese beskrivs. Den individuella pedagogiska handlingsplanen ska utvärderas av dig och din student.

Den Individuell pedagogisk handlingsplan/er scannas och lämnas in på lärplattformen av studenten efter avslutad VFU.