student

T4

T4

I kursen Personcentrerad omvårdnad II, 15hp under termin 4 ingår 5 veckors VFU. Här hittar du information och dokument som du som handledare behöver under VFU:n.

Dokument som berör dig som handledare under din students VFU

PM Handledare och studentWord

AssCE FormulärWord

Individuell Pedagogisk HandlingsplanWord

PM Handledare och student

Beskriver vad du som handledare behöver veta och göra inför och under din students VFU.

AssCE Formulär

Du som handledare ger omdöme via AssCe-formuläret inför din diskussion med din student. Är ni fler handledare behöver ni ha en samsyn kring studentens omdöme. Studenten ska scanna in och ladda upp handledarens original i lärplattformen. Se dokumentet för mer information.

Individuell Pedagogisk Handlingsplan

Vid risk för eller vid otillräcklig måluppfyllelse på ett eller flera lärandemål ska du som handledare tillsammans med din student skriva en individuell pedagogisk handlingsplan där strategier för måluppfyllese beskrivs. Den individuella pedagogiska handlingsplanen ska utvärderas av dig och din student.

Den Individuell pedagogisk handlingsplan/er scannas och lämnas in på lärplattformen av studenten efter avslutad VFU.

Kontakt

Kontakta din Adjungerad kliniska adjunkt(AKA).

Kurs:

Personcentrerad omvårdnad II, 15 hp.