student

T3 - Omvårdnad vid sviktande hälsa

T3 - Omvårdnad vid sviktande hälsa

I kursen Omvårdnad vid sviktande hälsa, 15hp, under termin 3 ingår 3 (96 timmar) + 3 (96 timmar) veckors praktik, på två olika kliniker, omfattande totalt 192 timmar. Placeringarna är båda inom slutenvård. Mellan perioderna sker en progression kring antalet faktorer som ska bearbetas likväl som kraven på teoretisk kunskap och vetenskaplig och etisk medvetenhet. Nedan hittar du information och dokument som du som handledare behöver under din students VFU.

PM Handledare och student

Beskriver vad du som handledare behöver veta och göra inför och under din students VFU.

AssCE Formulär

Bedömning av studenten under VFU sker med hjälp av AssCE - diskussionsunderlag. Du som handledare ger omdöme via AssCe-formuläret inför din diskussion med din student. Är ni fler handledare behöver ni ha en samsyn kring studentens omdöme. Studenten ska scanna in och ladda upp handledarens original i lärplattformen. Se dokumentet för mer information.

Individuell Pedagogisk Handlingsplan

Vid problem under VFU-perioden eller vid önskemål kontaktar studenten Klinisk Adjunkt (KA) och handledaren Adjungerad Klinisk Adjunkt (AKA)/VFU-ansvarig, som finns knuten till verksamheten. Så snart handledaren anser att något lärandemål riskerar att ej uppfyllas trots handledning och coachning ska kontakt tas med Adjungerad Klinisk Adjunkt (AKA)/VFU-ansvarig.

Studenten medvetandegöras om sina brister och ges möjlighet att uppnå godkänt på lärandemålet. Då det föreligger risk för en student att underkännas under VFU ska KA samt AKA/VFU-ansvarig underrättas för att, tillsammans med studenten, upprätta en individuell pedagogisk handlingsplan (se dokument ovan) för de lärandemål som bedömts som Otillräcklig måluppfyllelse. Klinisk Adjunkt (KA) ska då närvara vid detta bedömningstillfälle.

Kontakt

Kontakta din AKA/VFU-ansvarig.

Kurs:

Omvårdnad vid sviktande hälsa, 15 hp.