student

T2

T2

I kursen Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet under termin 2 ingår två veckors praktik. Under vecka 41 kommer information och dokument som du som handledare behöver under din students VFU:n publiceras här på denna sida.

Lärandet i VFU sker stegvis under 2 veckor. Studenterna följer och ger vård till ett begränsat antal patienter (1-2) som de i samråd med er som handledare väljer ut. Hänsyn tas givetvis till patientens vårdbehov och komplexitet. Studenterna ska även ta del av sjuksköterskans övriga arbetsuppgifter.

Dokument under VFUn

  • PM student och handledare
  • Individuell pedagogisk handlingsplan
  • AssCE Formulär
  • Närvarorapport


PM student och handledare

Beskriver vad du som handledare behöver veta och göra inför och under VFUn.

AssCE Formulär

Studenten ska göra en självbedömning via AssCe-formuläret inför bedömningsdiskussionen. Du som handledare ska skriva ett original AssCE-formulär innan bedömningsdiskussionen. Studenten scannar sedan och laddar upp handledarens original i lärplattformen. Se dokumentet för mer information.

Närvarorapport

Närvarorapporten fylls i av studenten. Handledarens ser över att rapporten stämmer och skriver under med namn och telefonnummer som bekräftelse att närvarorapporten är korrekt. Den inscannade närvarorapporten laddas upp på lärplattformen av studenten efter avslutad VFU.

Kontakt

Kontakta din AKA/VFU-ansvarig.

Kurs:

Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet, 15 hp