student

För dig som handledare

För dig som handledare

Här hittar du som handledare matnyttig information inför ditt möte med studenter under VFU. Det är viktigt att tänka på att VFU är VerksamhetsFörlagd Utbildning och som handledare ska du ställa krav på teoretisk kunskap och förankring motsvarande den nivå som studenten har nått i relation till progression av studier.


I vänstra eller högra spalten kan du klicka dig vidare till mer information som rör den termin de studenter du handleder befinner sig i. Som handledare ska du i första hand ta kontakt med AKA/VFU-ansvarig på din klinik om du upplever att studenter riskerar att inte nå kursens lärandemål kopplade mot VFU eller på om studenten visar på så stora brister i sin kunskap att patient- eller personalsäkerheten äventyras.

Vid risk för underkänt på VFU

Om det föreligger risk för en student att underkännas under VFU ska KA samt AKA/VFU-ansvarig underrättas för att, tillsammans med studenten, upprätta en individuell pedagogisk handlingsplan för de lärandemål som bedömts som Otillräcklig måluppfyllelse.

Individuell pedagogisk handlingsplanPDF

Välj termin för mer kurs specifik information och dokument

T2 T3 T3 (RTG/BMA) T4 T5 T6

Kontakt

För frågor, kontakta din AKA/VFU-ansvarig.