student

Personcentrerat lärande

Personcentrerat lärande

Filmerna här på sidan beskriver hur personcentrerat lärande möjliggörs i samband med VFU inom primärvård, kommun och slutenvård. Första filmen beskriver exempel på personcentrerat lärande i samband med VFU inom primärvården. 

Filmen nedan beskriver exempel på personcentrerat lärande i samband med VFU inom kommuns verksamhet.

Vad är skillnaden på personcentrerat lärande jämfört med tidigare modell för lärandet? Filmen nedan ger exempel från slutenvården.